רבץ

מלבי"ם:

והאם רובצת - על העוף בא תמיד לשון שכן, ופעם נמצא (ירמיה נ') וישבו שם בנות יענה, ולשון רביצה לא נמצא בשום מקום והוא לשון מושאל מן בהמות וחיות, ובא למעט מעופפת, אמנם אם כנפיה נוגעות בהם נקרא רובצת על, היינו מלמעלה דהא לא אמר רובצת עם האפרוחים. (דברים כב ט)

רש"ר הירש:

חטאת רבץ - רבץ מציין בכל מקום שכיבה שלוה ולא מארב. (בראשית ד ז)