רגע   רוגע

תרגום יונתן:

רוגע - דנזף. (ישעיה נא טו)

אבן עזרא:

רוגע הים - יש אומרים גוער, ויש אומרים מניח הגלים. (שם)

מלבי"ם:

פעל רגע ושם מרגעה הוא מענין מנוחה ובא על המנוחה הפנימית הנפשית, ומזה גם "רגעי ארץ" הוא כינוי למתים נוחי ארץ ונוחי נפש. (הכרמל)