רגעי ארץ

תרגום יונתן:

רגעי ארץ - צדיקי ארעא. (תהלים לב כ)

רש"י:

רגעי ארץ - דכאי ארץ. (שם)

אבן עזרא:

רגעי ארץ - בקיעי, רמז למסתור. (שם)

רד"ק:

רגעי ארץ - ענוים שהם רפים ודעתם נוחה, או הדשנים ושאננים שהם במרגוע. (שם)

מהר"י יעבץ:

ועל רגעי ארץ - יש מפרשים אותה כמו (איוב ז') ע­ו             רי רגע (פירוש נקמט העור ונצטמצם), ויש מלשון מרגוע, ובין בדברי זה ובין בדברי זה לדעתי הכונה לפירוש הא' ירצה המצומצמים בעניני העולם לא יקחו ממנו כי אם כדי החיותם לבד, ולפירוש הב' הבוטחים בשי"ת נוחים בעניני העולם לא יתרגזו לקראתם, כי הבל המה מעשה תעתועים... (שם)