רגש

תרגום יונתן:

נהלך ברגש - בסרהוביא. (תהלים נה טו)

רש"י:

נהלך ברגש - ברוב עם. (שם)

אבן עזרא:

למה רגשו - חברו. (תהלים ב א)

נהלך ברגש - בחבורה אחת. (שם נה טו)

רד"ק:

רגשו - קבוץ והמון רב. (שם ב א)

רש"ר הירש:

...גם זרע כנען יכול להוסיף דעת ולהתחנך לקיום מצות, אך אי אפשר לחנך אדם להיות בעל רגש יהודי אנושי. הרגש היהודי עובר בירושה ממעי אברהם אבינו. והקב"ה השתית את בניין עמו על יסוד הנטייה שיש בו מלידה, להתנדב בשמחת לבב לכל מעשה מוסרי וטוב. (בראשית טו ד)

...אין סמלי המקדש פונים אל הדמיון, אלא אל השכל הצלול והבהיר, כי רק השכל המשיג בבהירות, והמסיק מסקנות נכונות והכניס כל פרט למסגרת הכלל המתאים לו, רק הוא העשוי להדריך את צעדינו להגשים במעשינו את מצוות ה'. בני אהרן מתו, מתוך שהלכו שבי אחר התרגשות לבם, ומכאן הלקח לכל כהני העתיד ולכל מורי ההוראה בישראל, יראו עצמם רק כמשרתי המקדש וכמלמדי תורה ומקיימיה, אל ילמדו את מה שלבם אומר להם, אלא יורו את משפטי ה' ותורתו... (ויקרא י ט)