רוכל

רש"י:

הרוכלים - מוכרי בשמים ומוליכים מעיר לעיר. (מלכים א י טו)

אבן עזרא:

רוכליך - סוחריך, וקרוב לו לא תלך רכיל. (נחום ג טו)

מלבי"ם:

שם רוכל מציין המחזיר בסחורה מבית לבית למכור, ורוכל הוא קטן מכנען כמו שכנען קטן מסוחר. (הכרמל)

רש"ר הירש:

וכעין זה רוכל הוא תגר העובר מבית לבית ומביא לכל אדם את הסחורות שהוא זקוק להן, ומכאן רכיל תגר החדשות העובר מאיש לאיש ומבית לבית, בולש את עניניו של זה ומספר עליהם לזה. (ויקרא יט טז, וראה גם רמב"ן לכאן)