רום עינים

רש"י:

רום עינים - גסות רוח. (משלי כא ד)

רלב"ג:

רום עינים - לעיין במה שאין בדעת האנושי להשיגו, אף על פי שהוא רחב לב הוא ניר רשעים וחטאת, חסרון ולא יתרון. (שם)

מלבי"ם:

רום עינים - מה שיתגאה בשכל העיוני, שנדמה לו שהשיג הכל, ועל ידי זה יצא לאפיקורסות. (שם)