רחם

רמב"ן:

בעד כל רחם - כנגד כל פתח, ואין זה נכון כי אם נאמר ב"וילדו" שהוא יציאת החוץ, שמצינו לידה בענינים רבים... אבל מלת רחם לא תבא על פתח אחר, ואין טענה מן "בגיחו מרחם יצא" שהוא כנוי כמו בטן האדמה. ודעת אונקלוס איננה כדברי הרב, כי הוא שתרגם ואתרוחו, עשה רחם כפשוטו פתח ולדא... והנכון בעיני כי מיום אשר נלקחה שרה לקה אבימלך באברי התשמיש ולא יוכל לשמש... ואשתו ואמהותיו והן מעוברות עצר בעד רחמן ולא יכולו למלט... (בראשית כ יח)

רש"ר הירש:

רחם - מגן מפני זעזועים, מציין את החלל בגוף האם, הסוגר על העובר ושומרו מכל זעזוע, מכאן גם "רחם", לדאוג כאם, לבל יאונה רע. (שמות יג ב)