רחש

תרגום יונתן:

רחש לבי - בעי. (תהלים מה ב)

רש"י:

רחש - השריץ, לשון נענוע. (שם)

מצודת דוד:

רחש - חשב. (שם)