רטפש

תרגום יונתן:

רוטפש - אתחליש. (איוב לג כה)

רש"י:

רוטפש - נתעורר בשרו שהוא מנוער ומשונק בחליו. (שם)

אבן עזרא:

רוטפש - רך. (שם)

רמב"ן:

רוטפש - לשון צמיחה. (שם)

רלב"ג:

רוטפש - נתלחלח ונרטב. (שם)