רטש

רש"י:

תרטש - ביקוע המעים. (מלכים ב ח יא)

רד"ק:

תרטש - הפלת העוללים על הקרקע או בקירות. (שם)

רלב"ג:

תרטש - יהיו עזובים על ידי שיהרג אבותיהם ואמותיהם. (שם)