ריע

(ראה גם: אדם-חברו, חבר)

זהר:

אמר לו ר' אלעזר נראה שדודים הם באהבה, ולמה הם תחתונים, אמר לו אלו החושקים זה לזה ואינם נמצאים תדיר ביחד, הם נקראים דודים (שהם זו"ן שלמטה מאו"א), ואלו הנמצאים תמיד יחד ואינם מתכסים ואינם נפרדים זה מזה (שהם או"א עלאין) נקראים רעים, ועל כן אלו דודים ואלו רעים, רעים הם ברצון באחדות תמים, ואלו (דודים) הם בתשוקה לזמנם (ולא תמיד)... (ויקרא לט)

מלבי"ם:

רעיו - לא באהבה כי אם ריעות מהנאת עצמו. (משלי יט ו)

הריע של האשה והרעיה של האיש הוא בלא קדושין, כמו "זה דודי וזה רעי", "יפה את רעיתי", וכן "אהובת ריע" שאין לה בעל בדרך נשואין רק יש לה ריע שהיא אהובה ממנו. (הכרמל)

רש"ר הירש:

רעהו - משורש רעה ביחס לבהמה לבקש מזון ומחיה, וכן יתייחס כל איש לרעהו, כל אדם יהיה מרעה לרעהו וימצא ברעהו מרעה, איש את רעהו יעזרו וישלימו זה את זה. (בראשית יא ג)

רעהו - מלשון מרעה, החבר שצריך לשם השלמתך. (תהלים יב ג)