רך לבב

חזקוני:

ורך הלבב - להכות אחר. (דברים כ ח)

מלבי"ם:

ההבדל שבין רך לבב ובין ירא הוא, שרכות הלב הוא בטבע ויפול גם על האסטניס או מי שאינו יכול לראות סוסים מזוינים וחרבות שלופות במלחמה, והירא הוא מפני האויב בסבת הנזק שמתירא מהגפת תרסין וכו' שלא יזיקוהו. (הכרמל)