רך

תרגום יונתן:

ועיני לאה רכות - הון רכיכן על דהות בכיא ומצלא. (בראשית כט יז)

הילדים רכים - טליא חטיין. (שם לג יג)

תרגום אונקלוס:

ועיני לאה רכות - יאין. (שם כט יז)