רעץ

(ראה גם: שבר)

הכתב והקבלה:

תרעץ אויב - הוראת רעץ על שבירת סדר הדבר וקלקול מערכתו כשיש כאן דבר מסודר בחלקיו למעלה ולמטה לפנים ולאחור, ונתקלקל הסדר והמערכת עד ששב למטה מה שהיה למעלה ומן האמצע נעשה ראש או סוף. (שמות טו ו)