רפאל

(ראה גם: מלאך, רפואה)

זהר:

בצד מזרח עומד אור אחר, שהוא נמצא בכל דברי רפואה, להכניס לפני הקב"ה כל אלו שנשכחו בבית חלייהם, (מלהבריא בזמנם), ולקרב הזמן והקץ מאלו חליים שנשלמו באמונתם, (דהיינו שהחליים שומרים בזמן שניתן להם, באמונה, ואינם רוצים להסתלק מקודם הזמן, והוא מבקש שילכו לפני זמנם), ומסבב העולם בכל יום ויום כדי להשלים רפואה במצות אדונו, ואור הזה שמו רפאל, (והוא כן), אף על פי שהעמדנו (שרפאל) הוא לצד מערב, והוא אוחז בצד זה ובצד זה, לצד מיכאל ולצד גבריאל, (כי הוא בחינת קו האמצעי ת"ת, הכולל ב' הקוין ימין ושמאל שהם מיכאל וגבריאל).

וזה הוא ממונה בשעה שהאדם נדון בהיכל הרביעי, לחיי, אז הוא מקדים ברפואה, ורפואה הזו יוצאת מתוך המצוקה, (שאם לא היה חולה לא היה צריך רפואה), משום שיוצאת מב' צדדים, (מחסד ומדין), והמצוקה זהו, (דהיינו המחלה) באה מצד שמאל, והרפואה מצד ימין, ועל כן חולה ההוא כשבאה לו הרפואה מתוך מצוקה גדולה באה לו. (פקודי תרס)