רצד

רש"י:

למה תרצדון - תארובון ההרים הגבוהים להשחית ההר אשר חמד אלקים לשבתו. ומנחם פירש תרצדון תרקדון. (תהלים סח יז)

רד"ק:

תרצדון - תשבחו עצמכם. (שם)