רצפה

תרגום יונתן:

ובידו רצפה - ממלל דקבל מן קדם דשכינתא. (ישעיה ו ו)

רש"י:

רצפה - גחלת על שדבר דלטוריא על ישראל. (שם)

מלבי"ם:

רצפה - המשיל הנבואה לאש הנעלה מן המלאך הנכוה ממנה. (שם)