רקם

תרגום יונתן:

מעשה רוקם - עובד ציור מחטא. (שמות כו לו)

רש"י:

מעשה רוקם - הצורות עשויות בו מעשה מחט כפרצוף של עבר זה כך פרצוף של עבר זה, רוקם - שם האומן ולא שם האומנות, תרגומו עובד צייר ולא עובד ציור. (שם)