רשימו

רמח"ל:

הרשימו הוא הכח הנשאר לשרש עניני העולם וכלל מדרגות ההנהגה, שאינו אלא כרושם קטן לגבי מה שנסתלק, שהיה ראוי להיות בעולם נברא בבחינתו אילולא היה הצמצום שזכרנו. והרשימו הזה הוא שורש מציאות התחתונים בבלתי שלימות, והוא שורש עניני הטוב ורע שבאים בשיקול אחד, הפך מן ההשואה לטובה הנמצאת לפי השלימות. (כללים ראשונים ה)