שאה   שאיה

תרגום יונתן:

ושאיה - ואתרגושתא. (ישעיה כד יא)

רד"ק:

אם שאו ערים - הבתים יהיו שאיות מאין אדם. (ישעיה ו יא)

ושאיה - שממה. (שם יד יא)

מלבי"ם:

אם שאו - הערים יחרבו ועוד ישארו בהן בתים מספר... (שם ו יא)