שאנן

גר"א:

ושאנן מפחד רעה - שאנן בלב מפחד שקודם הצרה, ולא יהיה לו פחד כלל. (משלי א לג)

מלבי"ם:

שם שאנן הוא הפך משאון, ששאון מורה המולה גדולה, ושאנן הוא שיושב לבדו ולא ישמע קול נוגש ומטריד ופחד רעה מחוץ, והבוטח הוא על ידי גבורתו בכח עצמו אף שאינו שאנן ויש לו מלחמה. (הכרמל)

שאנן הוא שאין לו מלחמה ובוטח הוא על גבורתו... (עמוס ו א)