שאת   צרעת

(ראה גם: צרעת)

תרגום יונתן:

שאת - שומא זקיפא. (ויקרא יג ב)

תרגום אונקלוס:

שאת - עמקא. (שם)

אבן עזרא:

...ומלת שאת כמו שרפה. (שם)

רמב"ן:

...ורבותינו אמרו אין שאת אלא לשון גבוהה, וכן הוא אומר על ההרים הרמים ועל הגבעות הנישאות... (שם)

מלבי"ם:

והשאת הוא המראה הבלתי מבריק כל כך, וקורא בערך הבהרת בשם שאת מלשון ירום ונשא וגבה, כי המראה הכהה נראה נגבהת ונשאת נגד הבהירה ממנה... (הכרמל)