שאת

(ראה גם: נשא)

אבן עזרא:

אם תיטיב שאת - ופירוש זאת על דעת מפרשים רבים שאת עונך, והנכון בעיני שאת פנים, כי כתוב בתחלה ויפלו פניו וזה דרך בושה, וטעמו אם עשית טוב תשא פניך, וכן כי אז תשא פניך ממום. (בראשית ד ז)

רמב"ן:

אם תיטיב שאת - ...ועל דעתי אם תטיב יהיה לך יתר שאת על אחיך, כי אתה הבכור... (בראשית ד ז)

חזקוני:

אם תיטיב שאת - לשון דורון, כמו וישא משאות מאת פניו, כלומר אם תיטיב הדורון שתחזור ותביא דורון מתקבל מוטב... (שם)

הכתב והקבלה:

וישא משאות - ...כי בבחינת התבטל המאכל ממציאותו והוייתו הונח עליו שם אכילה לפי שבפעולת האכילה ילך גוף המאכל לכליון ולאבוד, ולשון אכילה ישמש על פעולת הדומות להשחתה, אבל שם שאת הונח על האכילה בבחינת תכליתו המעליתית, כי כל דבר הנאכל יתנשא מדרגה מה מפחיתות מדרגתו הראשונה... (בראשית מג לד)