שביל

(ראה גם: אורח, דרך, מסילה)

רש"ר הירש:

דרך היא ההליכה לקראת מטרה בדרך כלל. אורח היא הדרך החברתית המקשרת בין אדם לחבירו... שביל הוא הדרך התלולה שהולכים בה גם שלא ברצון, מסילה הוא הנתיב המוביל אל על, הסגור בפני החומר ופתוח רק לרצונו החפשי של האדם המוסרי. נתיב קרוב לנדב, דרך שבוחרים בה בהחלטה חפשית... (בראשית מא ה)

מלבי"ם:

...ומזה שם שביל הונח על מקום הנחת פרסת רגל היחיד, ועת ידרוך על החול תוכר דריכת הפרס והעקב על החול גם כן נקרא שביל, ובזה נבדל מנתיב, שהוא גם כן דרך היחיד והשביל הוא קטן ממנו. (הכרמל)