שבכה

רש"י:

השבכה - לדעתי אורגים שתי וערב בנסרים ועשוי נקבים, ושמעתי שהוא שווינדל שטיג בלשון אשכנז. (מלכים ב א ב)

רד"ק:

השבכה - עצים שתי וערב שעושים בעליה כדי להאיר לתחתון. (שם)