שבץ

תרגום יונתן:

השבץ - רתיתא. (שמואל ב א ט)

רש"י:

אחזני השבץ - כבתרגום יונתן, ומדרש משום עון הכהנים שהרג, וכתוב בהם כתונת תשבץ. (שם)

רד"ק:

השבץ - חולי שממכת חרב, או כברש"י, או שאחזוהו הפרשים לובשי תשבץ. (שם)

רלב"ג:

אחזני השבץ - החרב נאחז בתשבץ שלבשו ולא יכול להדקר יותר. (שם)

מלבי"ם:

השבץ - רעדת המות. (שם)