שבר   וישבר

רש"י:

וישבר למצרים - שבר לשון מכר ולשון קנין הוא, כאן משמש לשון מכר, "שברו לנו מעט אוכל" לשון קנין, ואל תאמר אינו כי אם בתבואה, שאף ביין וחלב מצינו (ישעיה נ"ה) "ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב". (בראשית מא נו)

רד"ק:

וישבר - נופל על המוכר ועל הקונה, על שם התבואה השוברת הרעב. (שם)

רשב"ם:

וישבר - לשון קנין מאכל ומשתה. (שם)

רש"ר הירש:

וישבר - שבר פירושו כנראה מהוראתו העיקרית לפרט, לקנות ולמכור בקמעונות, הוא מכר רק כמויות קטנות לצרכיו הארעיים של כל בית, רק כך אפשר היה למנוע קניה לשם ספסרות... (שם)