שבר   תשברנה

רש"י:

הלהן תשברנה - תצפנה. (רות א יג)

אגרת שמואל:

תשברנה - תקוה שהיא שברון מתנים, ומה שאמר "שברו על ה'" שסובל שבר על שבר על קדוש ה'. (שם)

מלבי"ם:

גדר השבר הבא על התקוה הוא, המקוה על דבר ברור שהסברא נותנת שימלא תקותו בעתו, כמו "שברו על ה' אלקיו", וכן "אם המצא השבר בעתו"... (הכרמל)