שבת   מוצאי

ראה: שבת-כללי-קדוש והבדלה.

מוהר"ן:

הענין שקשה לישן במוצאי שבת, כי במוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו, כמ"ש חז"ל (בעירובין מ"ג ב') שאין אליהו בא בשבת ולא בערב שבת, ובמוצאי שבת יוכל לבא ועל כן מאז מתחיל התכללות אליהו... והנחש הביא מיתה לעולם, והשינה היא אחד מששים במיתה (ברכות נ"ז ב'), וכיון שבמוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו, נדחה השקר שהוא הנחש, לכן קשה לישון... ועוד כי אם אין דעת הבדלה מנין (ירושלמי ברכות פ"ה), נמצא שבמוצאי שבת שיש הבדלה הוא בבחינת דעת, כי אם אין דעת וכו', ועל כן קשה לישן כי השינה היא הסתלקות הדעת. (קיז)