שהם

(ראה גם: אבן, בגדי כהונה)

אבן עזרא:

ואבן השהם - ...ואמר (הגאון) כי השהם אבן יקרה לבנה והיא צחה, ואנחנו לא נדע. (בראשית ב יב)

רד"ק:

ואבן השהם - שהיא אבן גדולה וגם היא לבנה וזכה, ויעשו ממנה כלים למלכים גדולים, ועליה היו מפותחות שמות בני ישראל לרוב חשיבותם ונקיותם מכל פסולת. (שם)

רש"ר הירש:

נראה שהשם "שהם" אינו שם עצם פרטי, כמו אדם פטדה וכו', אלא שם עצם כללי, כמו "מלואים", והוא מורה על שימושה של האבן ולא על מהותה... עיקר שימושה לשם טביעת חותמות, לכך מתאים גם המאמר בע"ז ח' ב' "אינך וספר תורה איזו מהן יעשה בסיס לחבירו", הערוך גורס אנך והוא שוהם בלשון המקרא. לכך נראה, כי אבני השוהם של האפוד נבדלות מאבני החושן בכך, שהראשונות אין להן חשיבות משלהן, וחשיבותן באה רק מכח השמות הטבועים בהן, ואילו כל אחת מאבני החושן חשובה לעצמה בתכונתה המיוחדת המתייחסת אל אותו השבט שהיא מייצגת אותו... (שמות כח ט)