שובה

רש"י:

בשובה ונחת - ישוב ומרגוע. (ישעיה ל טו)

אבן עזרא:

בשובה ונחת - השקט. (שם)