שולל

רש"י:

שולל - משתגע כשוטה, כמו אשתוללו. ואומר אני כשהוא בהתפעל הוא לשון שוגג, כמו "לא תשלה אותי". (מיכה א ח)

אבן עזרא:

שולל - כאדם ששללו בגדיו ונשאר ערום, או שדרך המשוגע ללכת שולל וערום. (שם)