שומר הסף

רש"י:

שומרי הסף - אמרכלים הממונים על צרכי הבית ומפתחות העזרה בידם. (מלכים ב כג ד)

רד"ק:

שומרי הסף - שומרי כלי בית המקדש. (שם כה יח)