שוע

רש"י:

שוע - אדון שהכל שועין ופונים אליו. (ישעיה לב ה)

אבן עזרא:

ושוע - מגזרת ושוע אל ההר... (שם)

רד"ק:

שוע - ותרן בממונו ושמח לתת, וגבוה מהנדיב. (שם)

מלבי"ם:

...וכן הנדיב גדול מהשוע. (שם)