שור   ראה

(ראה גם: הבט, ראה)

רש"י:

אשור - אארוב ואשקוד, לכן אינו דגוש. (הושע יג ז)

ישור על אנשים - יעמיד שורות אנשים. (איוב לג כז)

אבן עזרא:

ישור - יסוב, על כן נקראת החומה הסובבת שור. (שם)

מצודת דוד:

ישור - יצעד אל הרבה אנשים ויתודה שלא בא עליו המכאוב חנם. (שם)

מלבי"ם:

ויש הבדל בין ראה ובין שור, ששור הוא הראיה מרחוק, ועל זה אמר כי מראש צורים אראנו וגם מגבעות אשורנו, מרחוק. וכן זכות האמהות אינו גלוי כל כך כמו זכות האבות. (במדבר כג ט)

רש"ר הירש:

ומגבעות אשורנו - שור הוא המבט למרחוק, הרואה את הנעלם מעיני אחרים... (שם)