שורר

תרגום יונתן:

שוררי - תושבחי. (תהלים ה ט)

רש"י:

שוררי - עויני המצפים שאבגוד בך. (שם)

אבן עזרא:

שוררי - מגזרת אשורנו, עויני המסתכלים ביום רעה. (שם)

רד"ק:

שוררי - המביטים בי לרעה. (שם)

רש"ר הירש:

שוררי - המרגלים אחר כל צל של טעות. (שם)