שחל

(ראה גם: אריה, כפיר)

תרגום יונתן:

שחל - גור בר אריון. (תהלים צא יג)

רש"י:

שחל - הוא הבינוני וכפיר הקטן. (איוב ד י)

שחל - מז' שמות של אריה. (שם כח ח)

הגר"א:

שחל הוא ארי זקן, וארי הוא שעדיין אינו זקן... (משלי כו יג)