שחפת

ספרא:

את השחפת, וכי יש לך אדם שהוא חולה ומוטל במטה ובשרו שמור עליו, תלמוד לומר ואת השחפת, מלמד שהוא נשחף, או עתים שהוא שחוף אבל נוח לו ואינו מקדיח, תלמוד לומר ואת הקדחת. (בחוקתי פרק ד)

רש"י:

בשחפת - שבשרו נשחף ונפוח. (דברים כח כב)