שיח

(ראה גם: עץ)

אבן עזרא:

השיחים - האילנים. (בראשית כא טו)

רש"ר הירש:

וכל שיח השדה - שיח מציין בדרך כלל את הצמח עצמו, אך כאן אי אפשר לפרש כך שכן הצמחים נבראו לפני יום השישי, לפני בריאת האדם, דומה ששיח מציין כאן את פעולת הצמיחה, את עצם צמיחת הצמח, הצמחים נבראו כבר ביום השלישי, אך הם טרם התקדמו וצמחו... (בראשית ב ה)