שכבת

תרגום אונקלוס:

שכבת הטל - נחתת טלא. (שמות טז יג)

אבן עזרא:

שכבת הטל - כמו "ונבלי שמים מי ישכיב", טעם ירידה, ובמקום אחר כתוב "וברדת הטל". (שם)