שכן   דירה

(ראה גם: גור, דירה, ישב)

מורה נבוכים:

שכן, ידוע כי ענין זאת המלה היא התמדת העומד במקום אחד, "והוא שוכן באלוני ממרא", "ויהי בשכון ישראל", וזהו הידוע המפורסם. וענין השכינה במקום הוא התמדת העומד במקום אחד, כי באריכות עמידת בעל חי במקום כולל או מיוחד, יאמר בו שהוא שכן במקום ההוא, ואף על פי שהיה מתנועע בו בלא ספק... והושאל זה למה שאינו בעל חי אבל לכל ענין שהתיישב ושקד על דבר אחד יאמר בו גם כן לשון שכינה, ואף על פי שלא היה הדבר אשר שקד עליו ענין ההוא מקום ולא היה הענין ההוא גם כן בעל חי, אמר "תשכון עליו עננה", ואין ספק כי העננה אינה בעלי חי ולא היות גוף כלל אבל הוא חלק זמן, ולפי זאת ההשאלה הושאל לבורא יתעלה, כלומר להתמדת שכינתו או השגחתו באיזה מקום שהתמידה בו השכינה או לכל דבר שהתמידה בו השגחה... (חלק א פרק כה)

הכתב והקבלה:

שכן בארץ - וגור בארץ וגו', יראה כי שני ענינים הם, שכן ישיבת קבע באותה הארץ אשר אומר אליך לאחר זמן, אבל עתה בימי הרעב גור בארץ הזאת... על הרוב ישמש מלת שכן עם ב', כמו "ואהבי שמו ישכנו בה", ולפעמים חסר ב', כמו "שכן ארץ ורעה אמונה", ויש הבדל הגיוני ביניהם, כי באמרך אני שוכן בבית זה הכונה בו באחד ממקומות הבית לא בכולו, ובאמרך אני שכן הבית הזה הכונה בו בכולו, ואין מקום בבית שאין משכני בו... (בראשית כו ב)

רש"ר הירש:

שכן בארץ - דור בשופי, הרי זה יותר מגור ופחות מישב. (שם)