של

תרגום יונתן:

על השל - על דאשתלי. (שמואל ב ו ז)

רש"י:

על השל - השגגה, שהיה לו לדרש, נושאיו נשא (הארון), עצמו לא כל שכן. (שם)

מלבי"ם:

וחלצה נעלו - היה לו לכתוב וחלצה נעלו מרגלו, אף שבמשה ויהושע נאמר "מעל רגלך" אבל שם נאמר "של", שפירושו שיזרוק המנעל למרחוק ולא רק שיחלוץ מרגליו, מפני שאם כן היה המנעל מונח במקום הקדש... (דברים כה ט)