שמינית

תרגום יונתן:

על השמינית - כנרא דתמניא נימיא. (תהלים ו א)

אבן עזרא:

שמינית - יש אומרים כלי של ח' יתרים או פיוט שיש לו ח' נעימות. (שם)

רד"ק:

השמינית - לפי הדרש על המילה, וזה רחוק... (שם)

רש"ר הירש:

על השמינית - כותרת זו נמצאת פה ביאוש היחיד, ובפרק י"ב בשפל המצב החברתי. כבר ביארנו שז' מסמלת את העולם המוחש הנברא, וח' את האלוקי שהוא ערובה שנמצא דרך חזרה אל המצב המאושר, לכן מופיע מספר ח' בכל שחרור מכבלי הגשמיות והחברה... (שם)