שממית

אבן עזרא:

שממית - אולי החיה הדומה בצורתה לאדם ותופסת מה שיתנו לה בידים, ונמצאת בהיכלי מלך לרוב חכמתה. (משלי ל כח)

רלב"ג:

שממית - עכביש. (שם)

מאירי:

שממית - יש מפרשים צפור דרור תקנן במקום שיוכלו לתפסה והוא סבת הצלחתה, ויש מפרשים עכביש. (שם)