שנית

מלבי"ם:

דע שיש הבדל בין כשידבר במלת עוד, ובין כשידבר במלת שנית, כי במקום שאינו מקפיד על המספר ועל שיווי הנמנים יתפס מלת עוד, אבל במקום שמקפיד על המספר או על שיוי הנמנים יתפסו לשון שנית, "וישן ויחלום שנית" (בראשית מ"א), שחלם לו ב' פעמים בלילה אחת, והיה חלום שנשנה, מה שאינו כן בחלום יוסף אמר "ויחלום עוד חלום אחר". ואמר "וירא ה' אל שלמה שנית" (מ"א ט') להוציא הדיבור שדבר עליו שלא היה מראה כמו בגבעון... (ויקרא יג ה)