שסה

(ראה גם בזז, שדד)

מלבי"ם:

ההבדל בין שסה ובין בזז ושדד הוא, שהשוסה עקר מגמתו היא ההשחתה, שרוצה להשחית שלל אויבו, והבוזז עקר מגמתו הוא השלל והרכוש. הבוזז לוקח את אשר ביכלתו ליקח להנאת עצמו ואת המותר יניח, והשוסה יקח את אשר יקח ואת המותר יחרים... ופעל שדד נבדל משניהם שמציין פעולת השודד גם שלא במלחמה, מלשון "שוד ושבר", "שודדי לילה"... (הכרמל)