שערורה

תרגום יונתן:

שמה ושערורה - תימא ושנו. (ירמיה ה ל)

רש"י:

ושערורה - דבר מגונה לכל. (ירמיה ה ל)

שערורית - דבר גנאי. (שם יח יג)

אבן עזרא:

שערוריה - דבר מגואל. (הושע ו י)

אברבנאל:

שערורה - טנוף. (ירמיה ה ל)