שפטים

ראה: עשר מכות-שפטים.

מלבי"ם:

...שהתבאר אצלי ששפטים היינו מה שהם נגד הטבע, ולכן ע"ז של אבן נרקבת, שזה חוץ לטבע... (שמות יב יב)