שפיים

רש"י:

שפים - מקומות גבוהים שאין בהם מים ומרעה. (ישעיה מט ט)

שפים - יבלי מים. (ירמיה ג ב)

רד"ק:

שפיים - מקומות הרמים. (שם)

שפיים - מקומות גבוהים, או העובר במדבר שבאלה המקומות יעבור באין מונע. (שם ד יא)