שפי

תרגום יונתן:

וילך שפי - ואזיל גחין כחיויא. (במדבר כג ג)

תרגום אונקלוס:

וילך שפי - ואזל יחידי. (שם)

רש"י:

וילך שפי - כתרגומו יחידי, לשון שופי ושקט שאין עמו אלא שתיקה. (שם)

רשב"ם:

וילך שפי - חגר, כמו ושפו עצמותיו. (שם)

חזקוני:

וילך שפי - מכותת ונשבר מלחיצת הקיר. לשון שפו עצמותיו. (שם)

בעל הטורים:

וילך שפי - בגימטריא חגר ברגל, דבר אחר מלשון שף מדוכתיה משום שנאמר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. (שם)

העמק דבר:

וילך שפי - לאט לאט כדרך המתבודד שיחול עליו רוח קדושה, ומשמעות שפי הוא מלשון דחיקה, כמו "הוא ישופך ראש", וההולך מהרה לפי דרכו אינו דוחק ברגלו על הארץ. (שם)